Odchod do důchodu

Spoření na důchod je klíčové pro zajištění finanční stability v pozdějších letech života. Plánování a pravidelné investice do penzijního fondu nebo jiných spořicích nástrojů pomáhají zajistit pohodlný a bezpečný důchod. Důležité je začít co nejdříve, rozložit rizika a sledovat vývoj investic.

PF České spořitelny

Predcete si vice o penzijnim fondu PF České spořitelny

Více informací
Allianz PF

Predcete si vice o penzijnim fondu Allianz PF

Více informací
Generali PF

Predcete si vice o penzijnim fondu Generali PF

Více informací
AXA penzijní fond

Predcete si vice o penzijnim fondu AXA penzijní fond

Více informací
PF Komerční banky

Predcete si vice o penzijnim fondu PF Komerční banky

Více informací
ING penzijní fond

Predcete si vice o penzijnim fondu ING penzijní fond

Více informací

Penzijní fond Komerční banky, a.s. (dále jen „PF KB“) působí na českém trhu již od roku 1994 a je 100% dceřinou společností KB, a.s. patřící do světové skupiny Sociéte Générale. PF KB patří mezi jeden z největších a nejvýznamnějších penzijních fondů v České republice, kdy se snaží efektivně hospodařit se svěřenými prostředky, kdy uplatňuje na konzervativní strategii, aby dlouhodobě a stabilně zhodnocoval peníze svých účastníků, při současném řízení vlastních nákladů.

Cílem PF KB je spravovat prostředky účastníků podle podmínek zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, a zajistit přijatelnou úroveň jejich zhodnocení při maximální bezpečnosti v jejich investování.

Základní údaje*:

Název: Penzijní fond Komerční banky
Datum založení: 27.července 1994 Komerční bankou a.s.
Počet účastníků: 501 199
Podíl na trhu: 10, 91 %
Objem obchodů (prostředky účastníků PP): 28 718 mil. Kč
Zhodnocení: 2,23 %
* údaje k 31.12.2010

Zhodnocení fondu k 31.12. daného roku

Druhy penzí PF KB

Starobní důchod

 • Zákonnou podmínkou uzavření smlouvy je sjednání starobní penze
 • Nejnižší měsíční příspěvek činí 100 Kč, kdy horní limit není zadán
 • Nárok na starobní penzi vzniká účastníkovi po dosažení věku 60 let
 • Podmínkou vyplacení jsou uhrazené příspěvky na tuto penzi alespoň za 60 kalendářních měsíců.

Výsluhová penze

 • Nárok vzniká účastníkovi bez ohledu na jeho dovršený věk. Podmínkou vyplácení je, že musí být uhrazeny příspěvky na tuto penzi za pojistnou dobu 180 kalendářních měsíců. - Penze vhodná pro účastníky mladší 45 let a vyplácí se max. 50 % příspěvku

Invalidní penze

 • Nárok na invalidní penzi vzniká účastníkovi, kterému byl přiznán plný invalidní důchod z důchodového pojištění a neplatí se žádný zvláštní příspěvek.
 • Podmínkou jsou uhrazené příspěvky na tuto penzi za pojistnou dobu alespoň 36 kalendářních měsíců.

Pozůstalostní penze

 • Tato penze náleží fyzické osobě určené účastníkem ve smlouvě, jestliže účastník zemřel a měl uhrazenu dobu pojištění alespoň 36 kalendářních měsíců nebo pobíral doživotní penzi spojenou s nárokem na výplatu pozůstalostní penze. A
 • Na tuto formu penze se neplatí žádný zvláštní příspěvek.

Výhody PF KB

 • Penzijní Fond KB je členem skupiny Société Générale
 • možnost mimořádné první splátky až do výše třetiny celkového objemu finančních prostředků evidovaných na individuálním účtu
 • nepřetržitý přístup k účtu prostřednictvím internetu na stránkách PF KB
 • Sphere karta pro nákupy se slevou 5 až 30 % ve vybraných obchodech po celé ČR

Kontakt

bezplatná Infolinka KB 800 111 055
webové stránky: http://www.pfkb.cz


Blog