Kontaktujte nás, Poradíme Vám!

Kliknutím na tlačítko souhlasíte s podmínkami**

Jak si spočítat starobní důchod?

Platný výpočet starobního důchodu provádí pouze Česká správa sociálního zabezpečení a to na základě celkové doby pojištění a celkových ročních výdělků.

Nejdříve je nutné si spočítat věk odchodu do důchodu, který se určí podle data narození a u žen se respektuje počet narozených a vychovaných dětí. Dále je nutné znát celkovou dobu pojištění, tj. doba, po kterou jsme byli zaměstnáni, vč. mateřské a vojenské služby. A jako poslední je nutné znát svůj vyměřovací základ (celkový hrubý roční výdělek) a vyloučené doby, tj. dny, kdy se neplatilo pojistné (neplacené volno, nemoc, bez zaměstnání aj.). Veškeré tyto údaje jsou k dispozici na Informativním osobním listu důchodového pojištění.